Frank.frankmediation.nl
Shares

Het resultaat uit mediation is vaak positiever dan de zogenaamde winst van één van de advocaten

Shares
oriëntatiesessie

De voordelen van mediation zijn vaak positiever dan de zogenaamde winst van één van de advocaten

In dit artikel pleit ik voor de inzet van mediation boven de inzet van de advocatuur. De voordelen van mediation zijn enorm. Waarom?

More...

Omdat de mediator, mits je een goede kiest, zoekt naar het gemeenschappelijke tussen conflictpartners en vanaf dat punt conflictpartijen meehelpt naar een oplossing die een veel beter gevoel geeft voor alle betrokkenen. Resultaat? Een veel betere regeling voor alle direct - en indirect betrokkenen.

Wat houdt mediation in?

Mediation gaat uit van het herstellen van het persoonlijk contact tussen de conflictpartners in bijzijn van een deskundige, de mediator. Alle frustraties die mensen onderling ervaren, de emoties die daarbij horen komen naar buiten. Zie het als een vulkaan die moet spugen. Dit kan een emotioneel en heftige fase zijn in de mediation. Het is goed dat conflictpartners zich uiten in bijzijn van de mediator. De taak van de mediator is dit proces te begeleiden. De begeleiding door de mediator van partijen richt zich op het verkleinen van verschillen i.p.v. ze uit te vergroten ten gunste van één van de conflictpartijen. Als er een conflict is, komt het echt aan op persoonlijk contact.  Dat is een groot verschil met de advocatuur en ook één van de voordelen van mediation!

De olifant moet weer de mug worden: dat is de kunst!

Het gesprek gaat over ieders belangen. Over hoe iets beleefd is en wat het met je doet. Dat laatste wordt wel eens als soft gezien, maar wil je als mediator mensen serieus nemen moet jij en je conflictpartner ook kwijt kunnen wat de gevolgen van een bepaalde handeling of uitspraak van je conflictpartner voor je/jullie zijn geweest.

Je zal het alleen vertellen als de mediator een atmosfeer van vertrouwen heeft weten te kweken. Zie daar een belangrijke taak van een mediator.  

Als je het alleen al hebt over het kweken van vertrouwen in een gesprek tussen conflictpartners, begrijp je ook dat daar een heel andere uitkomst uit de oplossing gaat komen dan dat jij alleen een vertrouwelijk gesprek met je advocaat hebt.

 In het gesprek met je advocaat worden alleen jouw belangen bepaald en daarmee gaat de advocaat voor jou aan de slag. Een advocaat heeft als zijn core-business om te procederen. Daarvoor is hij opgeleid. 

"In mediation word je weer mens", zeg ik wel eens. Jullie als conflictpartners staan centraal en we zoeken voor alle betrokkenen naar een manier om met het geschil om te gaan.

Er wordt serieus naar je geluisterd door de mediator en de mediator zorgt ervoor dat jullie ook weer ECHT naar elkaar kunnen luisteren. Dat is al een andere basishouding van de mediator dan binnen de advocatuur.

Hiermee leg je een prima grondslag voor een goede (juridische) regeling. De voordelen van mediation strekken zich dus ook uit over het zakelijke gedeelte, als dat ingezet moet worden om een einde te kunnen maken aan het conflict.

Waarom mediation?

Omdat dit bij mensen die een mediationtraject - mits goed begeleid door de mediator - één van de volgende gevoelens moet losmaken:

  • Ik had een conflict, maar het is opgelost en ik kan de ander vergeven.
  • Ik heb geen enkele behoefte om een rechtszaak te starten omdat het effect van deze mediation vele malen positiever is dan een uitspraak van een rechter.
  • Ik kan het nu afsluiten en het conflict heeft geen vat meer op mij.
  • Ik waardeer mijn voormalige conflictpartner als mens en - in sommige gevallen - zie ik mijn voormalige conflictpartner als vriend
  • De lucht is geklaard
  • De sfeer is weer ontspannen
  • We weten nu waar onze grenzen leggen in ons onderlinge contact en daar houden we ons aan. Zo is het goed. 
  • Ik kan met een positiever gevoel aan de verwerking beginnen.

Waarom je zou moeten kiezen voor mediation?

Mediation werkt kostenbesparend. Op zich liggen de tarieven al lager dan bij advocaten en omdat de mediator er ook voor je conflictpartner is, kunnen de kosten worden gedeeld in een verhouding die jullie daarover afspreken. 

Een mediator kent de juridische situatie binnen zijn vakgebied en kan daardoor inzoomen op details en creatief omgaan met voorstellen waardoor er een betere uitkomst komt, maar wel passend binnen de juridische -, sociale - en emotionele context van jullie situatie. Er wordt maatwerk geleverd. Wat ik al zei in het begin van dit artikel, is dat de voordelen van mediation dus enorm zijn.

Mediation wordt steeds bekender...

Mediation is nog niet bij iedereen bekend, alhoewel steeds méér mensen er bekend mee raken. Gelukkig maar! Mediation kan een heel goed alternatief zijn voor rechtspraak of de inzet van de advocatuur. Hoe mooi zou het zijn als je conflict op een fatsoenlijke manier wordt opgelost en je het gevoel kan hebben dat ik hiervóór beschreef? 

Wil je jouw conflict oplossen en daarvoor mediation inzetten? Neem dan contact met mij op via bovenstaand telefoonnummer.  

About the Author Frank

In mijn werk houd ik mij bezig met familiekwesties en arbeidsgeschillen. De familiekwesties hebben voornamelijk betrekking op echtscheidingen en erfeniskwesties. De arbeidsgeschillen gaan over spanningen op het werk en (het afwenden van) ontslagprocedures. Ik ben geregistreerd bij de (inter-)nationaal erkende beroepsvereniging voor mediators, onderhandelaars, conflictcoaches en arbiters, genaamd het ADR (Alternative Dispute Resolution).

follow me on:

Leave a Comment: