Frank.frankmediation.nl
Shares

Een niet functionerende collega

Shares
een niet functionerende collega

Een aantal jaren geleden is er in allerijl voorzien in de invulling van een technische vacature. Iemand vanuit het bestuur “wist nog wel iemand”…

More...

Die persoon is na een sollicitatieprocedure inderdaad benoemd. Aanvankelijk leek er niks aan de hand en iedereen was blij met deze nieuwe collega.

Een aardige kerel die belangstelling had voor zijn andere collega’s en zich zeer dienstbaar opstelde. Wat bleek… deze man kon zijn HBO achtergrond niet vertalen naar de praktijk. 

Schaamte en een rookgordijn

Pijnlijk is het als deze nieuwe collega zo onzeker is over zichzelf dat hij zijn opleiding niet vertaald krijgt naar zijn HBO functie. Daar liggen allerlei processen aan ten grondslag; zijn persoonlijke geschiedenis speelt mee. Daar ga ik hier niet verder op in.

Deze aardige man deed zijn best om zijn onvermogen te verhullen. Een heel menselijke reactie. Hij werd overdreven dienstbaar naar anderen. Ondertussen liep het aantal probleemdossiers in zijn werk op. En toen kwam de aap uit de mouw: hij was de hele dag druk met de “lichtere” zaken. Daar had hij zijn handen vol aan. De zwaardere kwesties kon hij gewoon niet aan. “Ik wil het niet en ik kan het niet”, zei hij. Triest en een roep om hulp. 

De rol van de werkgever

een niet functionerende medewerker

De werkgever heeft de problemen van deze man serieus genomen en hem naar een opleidingsinstituut gestuurd, gericht op concrete bijscholing voor de zwaardere dossiers. De man is een traject aangeboden waarin gekeken wordt hoe hij van zijn onzekerheid afgeholpen kon worden. Aan dat laatste weigerde hij mee te werken. Hij vond dat de werkgever daar geen inzage behoefde te hebben. 

Inschakeling van de mediator

Hier ontstond een onhoudbare situatie. Deze man functioneerde niet en er moest een oplossing gevonden worden. Toen werd mediation ingezet.

Tijdens de mediation is deze man zo eerlijk geweest over zijn gezin van herkomst en hoe er vroeger met hem omgegaan is, dat dit de communicatie tussen hem en zijn werkgever verbeterde tijdens de mediation. De werkgever deed er alles aan om deze man te helpen binnen de grenzen van het redelijke.

De openheid in het gesprek was de basis voor de oplossing. 

De oplossing

Uiteindelijk is deze man overgeplaatst naar een andere dienst waar hij een lagere functie kan bekleden binnen hetzelfde vakgebied. Zijn salaris is daaraan aangepast. De werkgever bood hem een traject aan bij een onderzoeksbureau. Daar kan deze werknemer onderzoeken of dit werk echt bij hem past of niet. Hierbij geeft het onderzoeksbureau ook aandacht aan hoe hij met zijn persoonlijke geschiedenis moet omgaan.

Beide partijen zijn tevreden met de gevonden oplossing en zijn zich beiden bewust van de verantwoordelijkheid en de consequenties van de gevonden oplossing. Dit is een prachtig resultaat door de inzet van mediation. Op deze manier zijn grotere problemen voorkomen!  

About the Author Frank

In mijn werk houd ik mij bezig met familiekwesties en arbeidsgeschillen. De familiekwesties hebben voornamelijk betrekking op echtscheidingen en erfeniskwesties. De arbeidsgeschillen gaan over spanningen op het werk en (het afwenden van) ontslagprocedures. Ik ben geregistreerd bij de (inter-)nationaal erkende beroepsvereniging voor mediators, onderhandelaars, conflictcoaches en arbiters, genaamd het ADR (Alternative Dispute Resolution).

follow me on:

Leave a Comment: