Frank.frankmediation.nl
Shares

Met een testament regel je niet alles

Shares
testament

Met een testament regel je niet alles…

Een nieuwe relatie op oudere leeftijd aangaan vraagt bijzondere aandacht.
Geborgenheid, vriendschap, een maatje willen zijn, een maatje willen hebben, liefde: wij hebben daar grote behoefte aan!  Tenminste de meeste mensen wel.

More...

Dit gevoel van vertrouwt met iemand willen zijn, vraagt ook om openheid en transparantie over de zakelijke kant van de relatie. Zeker als er al kinderen zijn, is het fijn dat beide nieuwe geliefden goed begrijpen wat er gebeurt als één van de partners mocht komen te overlijden.

De uitvoering van een testament treedt pas in werking op het moment van overlijden van de testamentmaker. Als tussen de nieuwe geliefden niet helemaal duidelijk is hoe het geregeld is, geeft dat veel spanningen en een ander beeld van de overledene na zijn overlijden dan bij leven!

Dat is erg en dat is lastig in het verwerkingsproces, weet ik vanuit een ervaring uit mijn mediationpraktijk. 

De casus: Volmacht en Testament

De nieuwe echtgenote staat - samen met de kinderen van de overleden man  - in het testament van de man genoemd. Dat geeft recht op een nalatenschap. Dit is duidelijk geregeld in de wet en behoeft geen nadere toelichting. Er is dus niks aan de hand, zou je zeggen.

De man communiceert alléén over dit testament en hij vertelt haar steeds dat zij financieel gecompenseerd wordt voor haar zorgtaken ná zijn overlijden. Zij vertrouwt dat en stemt daarmee in. Tja, ze hebben immers een relatie en de basis van een relatie is dat je elkaar vertrouwt. Zij zegt haar baan op en gaat fulltime voor haar nieuwe man zorgen.

Na zijn overlijden, 15 jaar na het opgemaakte testament,  blijkt er nog een volmacht te zijn verleend door deze man aan zijn kinderen. Deze volmacht is ook 15 jaar geleden opgesteld, een week na het opstellen van het testament.

Op basis van deze volmacht hebben de kinderen het ongelimiteerde recht om geld op te nemen van vaders’ bankrekening. Hiermee wordt er geld uit de huwelijkse gemeenschap gehaald. Voor alle duidelijkheid, de nieuwe echtgenote heeft 15 jaren niets geweten van een volmacht. 

Mag een volmacht naast en testament blijven bestaan?

Ja, formeel juridisch mag je naast een testament een volmacht opstellen en daarin regelen wat je wilt. Bijvoorbeeld om je kinderen het recht te verlenen geld van je rekening te pinnen t.b.v. jouw huishouding, zoals in deze casus.

Hoewel het juridisch is toegestaan een volmacht naast een testament te hebben, ligt het gevoelsmatig uitermate moeilijk voor de nieuwe echtgenote. Temeer er  over het testamant WEL  gecommuniceerd is , maar over de volmacht NIET! Hoewel ik als mediator geen enkele invloed heb op de inhoud van de wet, zou ik de wetgever willen suggereren hier nog eens na te kijken en een duidelijker regeling voor te bedenken. Zoals er nu zit, is er een discrepantie tussen de wettelijke regeling en het rechtvaardigheidsgevoel.

De taak van de mediator

Als mediator kan je natuurlijk niet de wet veranderen. Wat ik als mediator wel doe, is mijn cliënten attenderen op deze discrepantie in de wet. Ik bespreek de gevoelens die rondom dit onduidelijke thema kunnen spelen. De taak van de mediator is om mijn cliënten te wijzen op het belang van het hebben van een testament, maar ook wat de gevolgen in hun situatie zijn van de regeling binnen het testament. Dat is in elke situatie weer anders. Daarom werk ik aan de hand van voorbeelden. In dit blogbericht het voorbeeld van het testament versus de volmacht. Daarmee heeft de mediator een aanvullende taak op de notaris.

Een mediator is een onafhankelijke deskundige die de gevolgen van testamentaire regelingen bespreekt in de periode dat het allemaal nog goed gaat. De mediator gaat op zoek naar de addertjes onder het gras om grote teleurstellingen na het overlijden te voorkomen. In die zin beschermt de mediator de familie voor een boel ellende.

testament

Datgene wat je van een notaris hoort, kan je nog eens komen toetsen bij een mediator. Heel verstandig om te doen! Een mediator kijkt - als niet aan de familie gebonden persoon -  toch anders naar het testament dan een notaris. Als je het zo doet, komt dit de gehele familierelatie ten goede.

 De gecertificeerd mediator besteed aandacht aan de gevoelselementen. Hij kent de gevolgen van de juridische regelingen. In die zin zijn notaris en mediator aanvullend op elkaar.  

Het is mijn taak als mediator om mensen te helpen in hun verwerkingsproces, na het overlijden. Cliënten ervaren het als zeer waardevol om na te praten over de juridische gevolgen van het testamant, volmacht en overlijden. Hoe zit het nu? Zeker als er discrepantie gevoeld wordt met je rechtvaardigheidsgevoel, is het zeer prettig een mediator te hebben. Praten helpt veel, juist omdat de mediator een goede uitleg kan geven over de  juridische aspecten, het nog eens extra kan doornemen en ook de gevoelsaspecten hierbij betrekt.  

Nader onderzoek

In de casus van het testament / volmacht, heb ik als mediator de cliënt bijgestaan bij de ter inzage van de bankafschriften van de afgelopen zeven jaren.  Uit dit bankonderzoek bleek dat er aanzienlijke bedragen zijn opgenomen. De vraag was of dat onrechtmatig is geweest en of de kinderen alvast een voorschot op de erfenis wilden nemen om daarmee de nieuwe echtgenote buiten spel te zetten op moment dat het testamentaire recht van toepassing wordt. Dat zijn kinderen de nieuwe echtgenote buiten spel wilden plaatsen bij de erfenisverdeling was zonneklaar, maar dat is bij een rechter niet onomstotelijk hard te maken op basis van die stukken.  Juridisch stonden de kinderen in hun recht op basis van die volmacht.   Dan valt er in juridische zin niets aan te doen. Wellicht een wetsaanpassing?

Gevoelsmatig ligt dat natuurlijk moeilijk. Als mediator heb ik deze cliënte geadviseerd geen verdere juridische stappen te zetten en het geld in de zak te houden. Achteraf is er nog aan gedaan wat kon. De eindconclusie was te stoppen. Als mediator help ik om dit besluit te nemen en ermee om te gaan in het kader van de verwerking.  De teleurstelling hierover blijft. Daarover heb ik het met mijn cliënten. 

Testamentaire zaken spelen in elke relatie

Mijn boodschap als mediator is:

  • Communiceer over de zakelijke kant van je relatie
  • Wees open en eerlijk over alles wat er speelt. Houd niks verborgen!
  • Ga uit van een "doemscenario" van wat er allemaal kan gebeuren na een overlijden, zeker als er wederzijdse kinderen zijn. 
  • Tijdens het opmaken van het testament is alles nog "koek en ei". Toch is het belangrijk de wettelijke gevolgen te bekijken en dit uit te werken met mogelijke gevolgen van wat er allemaal zou kunnen gebeuren. 
  • Bescherm elkaar door een goed testament op te stellen en houd rekening met de wettelijke belangen van de kinderen. 
  • Communiceer met je kinderen over je testament, maar ook met je nieuwe partner. 
  • Schakel de notaris pas in nadat je een mediator hierover hebt gesproken. 

Reactie van de klant:  

Na een overlijden dreigden er conflicten te ontstaan over onduidelijkheden in het testament.Frank vertegenwoordigde als mediator uitstekend mijn belangen, maar had ook oog voor de tegenpartij om tot een wederzijdse goede constructie te komen. 

Hij communiceert prettig en is zorgvuldig. Door zijn betrokken houding en goede juridische kennis heeft hij mij in een moeilijke emotionele periode goed bijgestaan. In contacten met notaris en bank was het een verlichting om Frank aan je zijde te hebben. 

Francis, 74 jaar. 

About the Author Frank

In mijn werk houd ik mij bezig met familiekwesties en arbeidsgeschillen. De familiekwesties hebben voornamelijk betrekking op echtscheidingen en erfeniskwesties. De arbeidsgeschillen gaan over spanningen op het werk en (het afwenden van) ontslagprocedures. Ik ben geregistreerd bij de (inter-)nationaal erkende beroepsvereniging voor mediators, onderhandelaars, conflictcoaches en arbiters, genaamd het ADR (Alternative Dispute Resolution).

follow me on:

Leave a Comment: